Graag stellen wij ons aan u voor!

De evangelisatiecommissie organiseert activiteiten en toerusting met het oog op evangelisatie. Toegang tot de activiteiten is altijd gratis. Het verlangen is dat alle inwoners van Sliedrecht Jezus mogen leren kennen als Redder en Gids.

De evangelisatiecommissie valt onder de verantwoording van de Hervormde Gemeente van Sliedrecht. De IZB is een landelijke bond die inspireert en meedenkt over mogelijkheden en toerusting.

Doel

Het doel van de commissie is de verspreiding van het goede nieuws van Jezus Christus. Dit doen we enerzijds door activiteiten te ontplooien en anderzijds door toerusting van gemeenteleden.

Medewerkers

Alle medewerkers zijn vrijwilligers. Wij werken vanuit persoonlijke overtuiging graag mee aan de verspreiding van het evangelie en mogen daar ook altijd op worden aangesproken. Wilt u met ons in contact komen, dan kunt u dit doen door een mail te sturen naar info@echtbelangrijk.nl of te bellen met een van onderstaande personen:

Frans Willemsen 06-54383195
Rianna van Eijk
Ton den Hartog
Geraard Aarnoudse

Paula Redelijkheid 0184-410276
Jolanda Lock (secretaresse) 06-54247411

EchtBelangrijk