Graag stellen wij ons aan u voor!

De evangelisatiecommissie organiseert activiteiten en toerusting met het oog op evangelisatie. Het verlangen is dat alle inwoners van Sliedrecht Jezus mogen leren kennen als Redder en Gids.
De evangelisatiecommissie valt onder de verantwoording van de Hervormde Gemeente van Sliedrecht. De IZB is een landelijke bond die inspireert en meedenkt over evangelisatie.

Doel

Zoals eerder al min of meer is aangegeven, is het doel van de evangelisatiecommissie de verspreiding van het evangelie van Jezus Christus. Concreet betekent dit dat de evangelisatiecommissie ondersteuning biedt aan de Hervormde Gemeente m.b.t. evangelisatie, door onder andere allerlei activiteiten te ontplooien maar ook door bewustwording en toerusting.

Medewerkers

De medewerkers van de evangelisatiecommissie zijn allemaal vrijwilligers. Wij werken graag mee aan de verspreiding van het evangelie en mogen daar ook altijd op worden aangesproken. Wilt u met ons in contact komen, dan kunt u dit doen door een mail te sturen naar echtbelangrijk@outlook.com of te bellen met 06-27106550.

Marcel Kornet
Jacco de Koning
Theo Honkoop
Jolanda Lock
Willy Vastenhout