Graag stellen wij ons aan u voor!

De evangelisatiecommissie organiseert activiteiten en toerusting met het oog op evangelisatie. Het verlangen is dat alle inwoners van Sliedrecht Jezus mogen leren kennen als Redder en Gids.
De evangelisatiecommissie valt onder de verantwoording van de Hervormde Gemeente van Sliedrecht. De IZB is een landelijke bond die inspireert en meedenkt over evangelisatie.

Toegang tot de activiteiten is altijd gratis.

Doel

Het doel van de evangelisatiecommissie is de verspreiding van het evangelie van Jezus Christus. Concreet betekent dit dat de evangelisatiecommissie ondersteuning biedt aan de Hervormde Gemeente m.b.t. evangelisatie. Dit doen we enerzijds door activiteiten te ontplooien en anderzijds door toerusting van leden.

Medewerkers

De medewerkers van de evangelisatiecommissie zijn allemaal vrijwilligers. Wij werken graag mee aan de verspreiding van het evangelie en mogen daar ook altijd op worden aangesproken. Wilt u met ons in contact komen, dan kunt u dit doen door een mail te sturen naar info@echtbelangrijk.nl.

Frans Willemsen
Arie-Jan Huisman
Paula Redelijkheid
(vacature)

Theo Honkoop
Marcel Kornet
Jolanda Lock
Marco Maasland