Kunstproject

Bij engelen heb je misschien wel een voorstelling. Voor veel mensen ‘een gevleugeld wezen’. Maar ze zijn er ook in andere verschijningsvormen, soms ook onherkenbaar. Binnenkort start een kunstproject met het thema ‘engelen’ waarbij iedereen op creatieve wijze met dit thema aan de slag gaat.

Heb jij iets met kunst en/of met dit thema, dan ben je van harte welkom om mee te doen!

Startavond 24 mei 2023
Op deze avond zal ds. Mink meer vertellen over engelen in de Bijbel, waarbij verder gekeken wordt dan een gevleugeld wezen. Er zijn veel soorten engelen in herkenbare en onherkenbare verschijningsvormen. Ook zullen de bezoekers met elkaar in gesprek gaan over de mogelijkheid zelf een verbeelding te maken. De startavond, welke gehouden wordt in het CJMV gebouw, Stationsweg 29, begint om 20.00 uur en de toegang is vrij.

Je kunt deze avond vrijblijvend bezoeken en nadien beoordelen of dit project bij je past. Zo ja, dan schuif je ook op de tweede avond aan:

Vervolgavond 14 juni 2023
Tijdens een tweede bijeenkomst vindt nadere invulling plaats voor diegenen die hun verbeelding willen uitwerken. Iedere deelnemer kan op zijn/haar eigen creatieve wijze aan de slag met schilderen, boetseren, zagen, knippen enzovoort. Dit kan individueel of in groepsverband plaatsvinden. Over dat laatste worden op deze tweede avond afspraken gemaakt, we willen dat graag gezamenlijk handen en voeten geven. Ook deze avond wordt gehouden in het CJMV gebouw en begint om 20.00 uur.

Goed om te weten: deelname is niet gebonden aan kerkelijke achtergrond! Kom gerust samen met iemand anders, als jij of die ander dat prettiger vindt.

Het ligt in de bedoeling in november een open avond te houden voor belangstellenden waar het resultaat te bewonderen valt en met een muzikale omlijsting verder over dit thema zal worden gesproken.

Mail voor nadere informatie naar info@echtbelangrijk.nl of neem contact op met:

Jolanda Lock-Verhaar, tel. 0654247411

Gisela Mink-Tien, tel. 0622933108

Hilde Schep-Kooistra, tel. 0184413802

EchtBelangrijk