;

Activiteiten

De diverse activiteiten vinden plaats in de Bijbelweek en Bijbeldag. Daarnaast zijn we actief in een interkerkelijke samenwerking om op allerlei Sliedrechtse activiteiten aanwezig te zijn. Denk hierbij aan de Bolderbraderie, Baggerfestival, Open Monumentendag en dergelijke.

Op dinsdag 7 oktober 2020 start er weer een alpha-cursus. Wij nodigen iedereen uit om deel te nemen aan de cursus als:
– u christen bent, maar de basis weer wilt opfrissen
– u op een laagdrempelige manier uw (buur)man/vrouw/collega/kennis of wie dan ook wilt laten kennismaken met het christelijk geloof
– u denkt ‘er moet meer zijn’
– u vrijblijvend wilt weten wat het christelijk geloof inhoudt
WEES WELKOM! Samen met de deelnemers hopen we op mooie avonden en een goed weekend. Aanmelden kan bij Frans Willemsen (f.m.willemsen@filternet.nl of 0184-415506).

Naast de activiteiten bieden wij een Oriëntatiecursus Christelijk Geloof aan. Deze cursus gaat in op de grondbeginselen van het christelijk geloof. Wie was Jezus nu precies? Hoe is de Bijbel tot stand gekomen? Wat is volgens christenen de zin van het leven? Waarin verschilt het christendom van andere godsdiensten, zoals de islam? Heeft u interesse, neem dan contact op met Jacco de Koning (jacco@echtbelangrijk.nl of 06-27106550).