6. Wat is dat dan, geloof?

Maar wat is geloof in God of in Jezus dan precies? Dit betekent dat we geloven dat alles wat er in de bijbel staat waar is. Geloven dat God bestaat en dat Hij ons gemaakt heeft. Geloven
dat wij eeuwige straf verdiend hebben. Maar ook geloven dat Jezus onze redder is en ons zalig – voor altijd gelukkig – wil maken. Geloven dat God machtig is om ons te veranderen en te leren om Hem te eren. Geloven is – met alles wat in je is – vertrouwen dat God doet wat Hij zegt! Hij is volkomen betrouwbaar en liegt nooit.

Ik gaf al aan dat God geloof wil geven. Iedereen die zijn verkeerde daden, woorden en gedachten eerlijk aan God vertelt, zal vergeving ontvangen. God vraagt van ons om geen verkeerde dingen meer te doen. Ook vraagt God of we erop willen vertrouwen dat Jezus de breuk voor ons herstelt, omdat Jezus daarvoor heeft betaald door zijn lijden en sterven toen Hij op aarde leefde. Gelukkig is Jezus ook weer opgestaan uit de dood. Omdat wij mensen maar zwakke mensen en twijfelaars zijn, kan en wil God ons daarbij helpen. Stort je hart uit voor Hem en vraag of Hij ook jou geloof in Jezus wil geven. In de bijbel heeft God zelf beloofd dát Hij het aan iedereen geeft die daar in Jezus’ naam om vraagt. Lees in de bijbel om Hem te leren kennen. Bid ook tot God en vraag of je mag begrijpen wat je leest. Met Zijn Heilige Geest wil God ín jou zijn en je gedachten besturen zodat je begrijpt wat je leest. Je mag hier gewoon om vragen.

Lees verder…

EchtBelangrijk