5. Ja, door geloof in Jezus Christus

Daarom stuurde God Zijn Zoon: Jezus Christus. De bijbel leert ons dat Jezus echt mens is, en tegelijk ook God. Hij wilde en kon en mocht daarom de straf in onze plaats dragen, de relatie weer herstellen.

Dit betekent niet dat er nu automatisch niemand meer straf krijgt. God zegt in de bijbel: “Geloof in Jezus en je zult niet verloren gaan. Je zult juist eeuwig leven krijgen.” Dit betekent dat de breuk volledig hersteld wordt, door geloof in Jezus. Dit geloof wil God je graag geven, maar er zijn veel mensen die dat niet willen. Iedereen die niet in Jezus wil
geloven, moet zelf zijn straf betalen. Omdat deze straf zo zwaar is, zal diegene voor altijd straf krijgen. Deze straf duurt eeuwig – oneindig lang.

Door geloof in Jezus, wordt je straf kwijtgescholden. Je bent dan na dit leven, voor eeuwig verlost van ellende, verdriet en pijn, omdat de breuk hersteld is. Want als het probleem
verholpen is, zijn ook de gevolgen weg. Je kunt dit bijvoorbeeld lezen in een vers uit de bijbel, Johannes 5:24.

“Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven.”

Voor alle duidelijkheid, de bijbel noemt iemand die niet in God en Jezus gelooft dood, en iemand die wel in God en Jezus gelooft levend.

Lees verder…

EchtBelangrijk