3. God vraagt nog steeds om volmaaktheid…

De oorzaak dat we dingen verkeerd doen, is dat we van binnen verkeerd zijn. De bijbel zegt hierover dat we totaal slecht zijn. Helemaal dus. Onze aard, ons diepste wezen, is slecht. Van daaruit komen onze daden, woorden en gedachten. “Stop even”, denk je nu misschien, “ik ben toch goed voor iedereen?” Dat kan, en daar ben ik ook blij om. Maar voor God ben je pas goed wanneer je volmaakt bent, zoals hij de eens mensen maakte. Voor God is wat je doet of denkt pas goed als je het helemaal voor Hem doet; om God daarmee te eren.

Maar waarom moeten we God dan eren? Wel, een kunstenaar krijgt eer vanwege hetgeen hij of zij gemaakt heeft. Een koning(in) krijgt eer omdat hij of zij het land regeert en voor het volk zorgt. Een held krijgt eer omdat hij iemand gered heeft. God verdient daarom alle eer omdat Hij de wereld en de mensen gemaakt heeft. Ook is Hij onze Koning en wil in alles voor ons zorgen. Ook is Hij onze Redder en Held in Jezus Christus. God vraagt om Hem te eren in volmaakte liefde. Liefde tot God en liefde tot onze naaste. Liefde zonder enig eigenbelang. Als we het zo bekijken ontbreekt er nog van alles aan.

Omdat we verkeerd zijn en verkeerde dingen doen, verdienen we straf. Als je in de
maatschappij een overtreding begaat, hoor je ook straf te krijgen. De straf van God duurt echter eeuwig – voor altijd. In de bijbel zegt God dat onze rechtvaardige – en verdiende – straf de hel is. De ernst van deze straf is niet in woorden uit te drukken.

Lees verder…

EchtBelangrijk