Aan tafel!

Als je aan tafel mag, mag je erbij horen. Zo gaat dat. In de Bijbel gaat het ook over ‘aan tafel’. De Heere Jezus nodigt ons uit om bij Hem te komen. Mag ik aan tafel schuiven? Wat staat er op tafel? Daar gaan we het over hebben deze avond. Welkom!

EchtBelangrijk