Activiteiten

De diverse activiteiten vinden plaats in de Bijbelweek en Bijbeldag. Daarnaast zijn we actief in een interkerkelijke samenwerking om op allerlei Sliedrechtse activiteiten aanwezig te zijn.

Naast de activiteiten biedt de ICS een Oriëntatiecursus Christelijk Geloof aan. Deze cursus gaat in op de grondbeginselen van het christelijk geloof. Wie was Jezus nu precies? Hoe is de Bijbel tot stand gekomen? Wat is volgens christenen de zin van het leven? Waarin verschilt het christendom van andere godsdiensten, zoals de islam? Heeft u interesse, neem dan contact op met Jacco de Koning (0184) 422579.