ICS

ICS staat voor IZB Commissie Sliedrecht. IZB is een bond die inspireert en meedenkt over evangelisatie in Nederland. Dit ICS valt onder de verantwoording van wijk 3 en 4 van de Hervormde Gemeente van Sliedrecht.

Doel

Zoals eerder al min of meer is aangegeven, is het doel van de ICS de verspreiding van het evangelie van Jezus Christus. Concreet betekent dit dat de ICS ondersteuning biedt aan de Hervormde Gemeente m.b.t. evangelisatie, door onder andere allerlei activiteiten te ontplooien maar ook door bewustwording en toerusting.

Medewerkers

De medewerkers van de ICS zijn allemaal vrijwilligers. Wij werken graag mee aan de verspreiding van het evangelie en mogen daar ook altijd op worden aangesproken. Wilt u met ons in contact komen, dan kunt u dit doen door een mail te sturen naar info@echtbelangrijk.nl of te bellen met 06-27106550.

Marcel Kornet
Jacco de Koning
Jolanda Lock
Willy Vastenhout
Theo de Koning